کلاژن

جستجو در لغتنامه
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
کلاژن

کُلاژن / collagen، پروتئینی است که در ماتریکس خارج سلولی جانوران یافت و فراوان‎ترین پروتئین موجود در بدن محسوب می‌شود. پروتئین کلاژن به شکل رشته‌های کلاژن مشاهده می‌گردد. رشته‌های کلاژن در همۀ انواع  بافت همبند دیده می‎شوند. سنتز کلاژن توسط فیبروبلاست‎ها مشابه ساخته شدن سایر پروتئین‌ها است. در استخوان سنتز کلاژن توسط سلول‌های استئوبلاست، درغضروف‎ها توسط کندروبلاست‌ها، در دندان توسط ادونتوبلاست انجام می‌شود. در ترکیب اسیدهای آمینۀ تشکیل دهنده کُلاژن در بافت‌های مختلف تفاوت‌های جزئی مشاهده می‎شود.

Synonyms: Collagen